Personvernregler

1. Innledende regelverk

Ved tilgang og bruk av zagreb360.hr webside, bekrefter brukeren at hun/han har lest og forstått Taushetsplikten og er enig i bruken av disse samt nettsiden. Hvis brukeren ikke er enig med overstående bør brukeren forlate siden.

2. Endringer i Taushetsplikten

Operatøren av denne nettsiden kan når som helst endre på Taushetspliktavtalen ved å laste opp endret versjon av denne. Denne endringen trer i kraft øyeblikkelig fra opplastingstidspunktet. All bruk av nettsiden etter endringer forståes som godkjennelse av disse. Brukeren er selv ansvarlig til å oppdatere seg med eventuelle endringer. Vi fraskriver oss ansvaret for enhver skade anført brukere, registrerte brukere eller tredjepart som resultat av disse endringene.

3. Innsamling og bruk av mottatt informasjon

Operatør samler inn personopplysninger som identifiserer brukeren av nettsiden. Når en bruker er aktiv på vår hjemmeside som f.eks.: kjøp av inngangsbilletter, abonnering på nyhetsbrevet, konkurransedeltagelse, markedsanalyse, kommentering, tilbakemelding til operatøren, henvendelse om produkter, innsending av jobbsøknader kan operatøren be om personopplysninger. Brukeren er ikke pålagt til å oppgi privatinformasjon. Skulle brukeren allikevel oppgi denne informasjonen er operatøren autorisert til å be om følgende informasjon: navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato og bilde.

Operatøren er autorisert til å bruke brukerens personopplysninger for å kunne tilby relevante produkter og tjenester, organisere konkurranser, gjennomføre markedsundersøkelser ved hjelp av spørreundersøkelser for slik å bedre kunne oppfylle dine behov, for bedre våre nettsiders effektivitet, effektiviteten i din kontakt med oss og i all annen kommunikasjon, reklamekampanjer og/eller salgsfremmende aktiviteter. Skulle brukeren av vår nettside sende informasjon og våre tilbud til andre personer kan operatøren lagre personopplysninger av både brukeren og mottageren. Operatøren er autorisert til å bruke personopplysninger for å kunne løse eventuelle problemer, utføre administrative oppgaver, kontakte brukeren, følge kontraktens vilkår, inkludert Brukervilkår og Taushetsplikten i samsvar med loven.

Operatøren er autorisert til å samle inn informasjon som ikke indentifiserer endebrukeren inkludert URL sider som brukeren besøkte før og etter bruk av zagreb360.hr siden. I behandlingen av din informasjon kan visse IP adresser komme til å annonseres til zagreb360.hr – affilierte partnere, og/eller tjenesteleverandører som agerer som tredjepart i de tilfellene som beskrives i denne personvernpolicyen. Autorisert tjenesteleverandører kan automatisk samle inn informasjon ved besøk av zagreb360.hr eller via cookies og andre verktøy. Operatøren bruker disse informasjonen utelukkende til problemløsning, administrasjon av nettsiden, trendanalyse, innsamling av demografiske data, analysere samsvar med gjeldende lover og samarbeid med den utøvende makten.

Avhengig av type bruk, noe informasjon er obligatorisk mens annen er frivillig. Hvis brukeren ikke oppgir obligatoriske felt for en gitt aktivitet som krever disse, vil angitte aktivitet ikke være tillatt. Operatøren vil ikke samle inn følgende personopplysninger på sin nettside: navn, adresse, telefonnummer eller IP adresse, om ikke brukeren frivillig registrerer disse hos operatøren eller fyller selv inn i en undersøkelse, det vil si med samtykke og/eller i samsvar med personvernloven.

4. Utlevering av personopplysninger

Operatøren kommer ikke til å dele personlige identifikasjonsopplysninger med tredjepart, men kan dele informasjon om brukere med tredjepart.

Operatøren tilbyr bestemte tilbud og tjenester gjennom en tredjepart via e-mail og disse brukes til utfylling av bestillinger, postutlevering, SMS meldinger, e-mail, konkurranser, renvasking av brukerinformasjon, dataanalyse, PR service, sikker tilkobling og søkeresultater, utførelse av kortbetaling, navigasjon av nettsider, problemløsning og tilbud av brukertjenester.

Operatøren er autorisert til å oppgi brukerdata i den hensikt å beskytte zagreb360.hr nettside samt andres beskyttelse og dersom oppgitt informasjon vil føre til gjennomføring av loven, dersom det finnes en rettskjennelse eller i tilfeller hvor det er viktig som et resultat av en rettskjennelse, at det vil sikre etterlevelse av denne Taushetsavtalen, vilkår for bruk av vår nettside eller andre avtaler, for å beskytte eiendomsretten eller sikkerheten til dette nettstedet, dets brukere, eller andre.

Dersom en bruker ikke ønsker at hans/hennes personlige data brukes for kunderelasjonsstøtte (spesielt for direkte markedsføring eller markedsundersøkelser), skal nettstedets operatør respektere brukerens valg. Operatøren skal ikke selge eller plassere personlig identifiserbar informasjon på markedet til tredjepart, unntatt til selskaper assosiert med nettstedet operatør.

5. ENDRINGER og korrigering av informasjon

Denne brukeren er autorisert til å endre alt av personlige opplysninger ved å sende en e-post der brukeren er forpliktet til å gi hans/hennes navn og etternavn, postadresse og e-postadresse, og informasjonen han/hun ønsker å endre.

6. Brukerens valg i samlingen og bruk av informasjon

Brukeren har muligheten til å be salgsfremmende e-annonser som annonserer produkter og / eller tjenester av zagreb360.hr, inkludert den eksklusive salg og andre tjenester og / eller produkter fra tilknyttede selskaper. Skulle brukeren bestemme at han / hun ikke ønsker å motta reklame på e-annonser, når som helst etter registrering for nyhetsbrev han / hun har rett til å kansellere mottagelsen av disse salgsfremmende annonser. Når kontaktet, må brukeren oppgi hans / hennes navn, postadresse og e-postadresse, og hvilken type salgsfremmende e-annonser de ikke lenger ønsker å motta.

7. BESKYTTELSE AV INFORMASJON

Nettstedets operatør utfører tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap eller endring, og mot uautorisert avsløring eller tilgang. Brukeren er kjent med det faktum at ingen overføring av informasjon over internett eller andre trådløse nettverk kan være 100% sikker. Selv om nettstedets operatør utfører kommersielt rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen, kan det ikke garantere for sikkerheten til enhver opplysning overført til nettstedet operatørens nettside eller fra nettsiden, og er ikke ansvarlig for handlingene til en tredjepart som mottar slik informasjon.

8. Overvåkingsinformasjon

Nettstedets operatør er autorisert til å lagre informasjonskapsler på brukerens datamaskin som inneholder informasjon om brukeren, som brukes til å spare brukerens tid mens du besøker zagreb360.hr nettstedet, samt for overvåking og styring av brukerens interesser for å gi tjenester tilpasset til hver bruker. Cookies samler også upersonlige brukerdata. Nettstedets operatør benytter tjenestene til tredjeparts reklamebyråer til å kjøre annonser på operatørens hjemmeside. Som en del av sine tjenester, kan tredjepartsbyråer plassere separate informasjonskapsler på brukerens datamaskin, som operatør har ingen tilgang til eller kontroll over. Brukeren kan redigere hans/hennes nettleser for å deaktivere cookies, men dette kan bety at enkelte deler av operatørens nettsted ikke kan fungere optimalt. Operatøren kan benytte andre standard teknologier for å overvåke bruken av nettsteder og kampanjer, og kan tillate tredjeparts selskaper til å bruke denne metoden på vegne av zagreb360.hr.

9. Taushetsavtale på tredjeparts nettsteder

Taushetsavtalen gjelder bare for bruk og offentliggjøring av informasjon innsamlet av nettstedets sine brukere. Andre nettsteder som kan nås via operatørens egen nettside, de har sine egne taushets- og datainnsamling avtaler samt metoder for deres bruk og publisering av disse. Operatør er ikke ansvarlig for metodene og forretningsvilkår fra tredjeparter.

10. MINDREÅRIGE

Mindreårige kan delta i markedsføringsaktiviteter bare og utelukkende med samtykke fra en forelder eller verge. Operatøren vil ikke med vilje innhente eller beholde informasjon/personopplysninger av barn under 14 år, uten å insistere på foreldrenes samtykke, hvis det kreves av gjeldende lov. Operatøren skal bare bruke eller publisere et barns personopplysninger dersom det følger loven, med samtykke fra foreldrene, i henhold til lokale lover og regler.

11. NETTSIDE OPERATØR

Nettstedets operatør av dette nettstedet er Zagrebačko oko d.o.o. (Zagreb 360° aksjeselskap) fra Zagreb, PIN (Personal Identification Number): 94528845833.

12. Fomål med erklæringen

Denne avtalen trer i kraft fra siste revidering.