Pravila ponašanja

Ponašaj se odgovorno i uživaj u pogledu!

Dobrodošli

Zagreb 360° – vidikovac Zagreb 360° je najposjećenija turistička atrakcija u Zagrebu.

Izreka kaže: Tko nije posjetio Zagreb 360°, nije vidio Zagreb. Želimo Vam odličan provod, najljepša sjećanja i uspomene na Zagreb.

Molimo Vas da svoj boravak i ponašanje tijekom boravka na vidikovcu uskladite s protokolom ponašanja na način kako je pojašnjeno ispod.

Djeca

Djecu u dobi do 7 godina zabranjeno je, a sa aspekta sigurnosti, neodgovorno i vrlo opasno ostaviti bez nadzora u boravku, šetnji i/ili trčanju terasom. Roditelji i/ili pratitelji djece mlađe od 7 godina, obavezni su osigurati da dijete za boravka na terasi nema ništa u rukama. Trčanje na terasi, penjanje na ogradu i/ili rukohvat terase nije dozvoljeno! Strogo je zabranjeno guranje glave, ruku i/ili nogu kroz rešetke terase!

Djeca u dobi do 14 godina ne smiju izlaziti na terasu bez prisustva roditelja ili odraslih pratitelja. Roditelji i/ili odrasli pratitelj djece mlađe od 14 godina, odgovorni su za njihovo ponašanje i snose svu materijalnu i kaznenu odgovornost u slučaju počinjenja šteta prema inventaru vidikovca, poslovanju vidikovca, kao i prema trećim osobama i njihovoj imovini.

Upozorenje

Strogo je zabranjeno i vrlo opasno po život i zdravlje prolaznika na ulicama koje se nalaze u podnožju poslovnog objekta Zagrebački neboder i/ili stanara susjednih zgrada koje se naslanjaju na poslovni objekt Zagrebački neboder, bilo kakve predmete stavljati na ogradu, rukohvat i/ili rešetke terase, odnosno gurati ih izvan razine ograde, rukohvata i/ili rešetaka terase!

Važno

Posjetitelji su obavezni svoje mobilne telefone, foto aparate, kamere i dalekozore držati na trakici oko zapešća ili vrata. Osobne stvari, torbice, ruksake, šalice, čaše, plastične bočice s pićem, ambalažu bilo koje vrste i sve druge predmete, ni pod kojim uvjetima i ni pod kakvim izgovorom, niti privremeno, posjetitelji ne smiju ostavljati na ogradi, rukohvatu ili rešetkama terase!

Ostalo

Privatne stvari posjetitelji nipošto ne smiju ostavljati bez nadzora i izravnog vizualnog kontakta! Za izgubljene stvari, nestale ili ukradene stvari, kao niti štetu koju je posjetitelj svojim postupcima učinio sebi, vidikovcu, osoblju vidikovca i/ili trećim osobama, ne odgovaramo i za tu je štetu odgovoran isključivo posjetitelj sam!

Odgovornost

Za sve štete, počinjene prema vidikovcu i/ili trećim osobama, uključujući imovinu, zbog nepoštivanja gore navedenih upozorenja, materijalno i kazneno odgovara počinitelj, bez obzira je li štetu počinio nehotice, nesretnim slučajem, bez izravne namjere ili s namjerom.

Odgovornost prema vidikovcu uključuje i propuštene prihode vidikovca zbog eventualnog ne poslovanja ili zabrane poslovanja vidikovca, uzrokovanog štetnim događajem uslijed neopreznosti i/ili neodgovornosti počinitelja.

Kazna

Za nepridržavanje i/ili kršenje odredbi navedenih pod stavkama “Upozorenje!” i/ili “Važno!”, osoblje vidikovca će posjetitelju naplatiti kaznu u iznosu od 6.000,00 kn (šest tisuća kuna). Kupnjom ulaznice za vidikovac, svaki posjetitelj jamči da je upoznat s istaknutim upozorenjima i pravilima ponašanja na vidikovcu, kao i Kućnim redom poslovnog objekta Zagrebački neboder.

Ubojstvo je težak zločin

Svim posjetiteljima želimo da im boravak na vidikovcu ostane u lijepoj uspomeni!

Neopreznost, nesmotrenost ili neodgovorno ponašanje posjetitelja može rezultirati nesagledivim posljedicama koje uključuju teško ozljeđivanje ili smrt prolaznika zbog čega se jedan radostan trenutak u tren oka može pretvoriti u tragediju zbog koje bi posjetitelj ostatak života morao provesti u zatvoru ili radeći za podmirenje štete.