Zaštita privatnosti

1. UVODNE ODREDBE

Pristupanjem i/ili uporabom internetskih stranica zagreb360.hr, Korisnik potvrđujete da je pročitao i razumio Uvjete povjerljivosti podataka te da je suglasan s njima i načinima uporabe internetskih stranica zagreb360.hr. Ako Korisnik s navedenim nije suglasan, obavezan je suzdržati od korištenja, napustiti internetske stranice zagreb360.hr te im potom ne pristupati i/ili upotrebljavati.

2. PROMJENE POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Upravitelj ovih internetskih stranica (u nastavku: Upravitelj) je ovlašten izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenoga teksta izjave o povjerljivosti podataka na internetskim stranicama zagreb360.hr. Izmjene Izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane krajnjega Korisnika nakon takve obavijesti, podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ako se Korisnik koristi internetskim stranicama nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, pretpostavlja se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

3. VRSTE PRIKUPLJENIH INFORMACIJA I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

Upravitelj prikuplja osobne informacije koje identificiraju Korisnike internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na internetskim stranicama zagreb360.hr, kao što su: kupovina ulaznica, pretplata na newsletter, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji zagreb360.hr, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija Upravitelju, traženje informacija o proizvodima i/ili uslugama Upravitelja, prijava na natječaj za zaposlenje, Upravitelj može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije obavezan uključiti se u navedene aktivnosti. Ako se Korisnik odluči uključiti, Upravitelj je ovlašten zatražiti sljedeće osobne informacije: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), adresa e-maila, telefonski broj i datum rođenja te slika.

Upravitelj je ovlašten koristiti se osobnim informacijama Korisnika da bi ponudio proizvode i usluge, organizirao natjecanja, unaprijedio rad internetskih stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore, analizirao uporabu internetskih stranica, poboljšao ponudu proizvoda i usluga te ispitao iskustvo Korisnika s trećim stranama. Ako se Korisnik koristiti internetskim stranicama zagreb360.hrza slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, Upravitelj je ovlašten, ali nije obavezan, pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja. Upravitelj je ovlašten koristiti se osobnim informacijama Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka internetskih stranica Upravitelja, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provedbu zakona.

Upravitelj je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnoga krajnjeg Korisnika, uključujući internetske URL (Uniform Resource Locator) stranice koje je Korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice zagreb360.hr, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja internetske stranice zagreb360.hr vrstu preglednika kojim se Korisnik koristi te Korisnikovu IP-adresu (Internet Protocol Adress). Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove informacije pri posjetu internetskoj stranici zagreb360.hr ili preko „kolačića“ i drugih alata. Upravitelj se koristi ovim podacima isključivo pri rješavanju problema, administriranju internetske stranice zagreb360.hr, analizi trendova, skupljanju demografskih podataka, analizi sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnji sa službama za provedbu zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke su informacije određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Upravitelj neće prikupljati sljedeće osobne podatke na svojim internetskim stranicama: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi i registrira Upravitelju ili to učini tijekom ankete, odnosno suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

4. OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA

Upravitelj neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Korisnicima s povezanim tvrtkama.

Upravitelj pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode u ime zagreb360.hr-a i za njegov račun određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija Upraviteljevih administrativnih i promotivnh poruka e-mailom. Upravitelj može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku pismovnih pošiljaka, paketa, slanje obične pošte, sms i/ili elektroničke pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje dvostrukih informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje internetskim stranicama, rješavanje problema i pružanje korisničkih usluga.

Upravitelj je ovlašten otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite zagreb360.hr i zaštite drugih. Upravitelj je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije Korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju naših internetskih stranica ili drugim ugovorima, zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), Upravitelj će poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke Upravitelj ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim Upravitelju pridruženih društava.

5. NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem poruke e-mailom, u kojoj je Korisnik obavezan navesti ime i prezime, adresu i adresu elektroničke pošte, te koje informacije želi nadopuniti.

6. IZBOR KORISNIKA U VEZI S PRIKUPLJANJEM I UPORABOM INFORMACIJA

Korisnik ima mogućnost zatražiti promotivne poruke elektroničkom poštom koje oglašavaju proizvode i/ili usluge zagreb360.hr, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. Ako Korisnik ne želi primati promotivne poruke elektroničkom poštom, u bilo kojem trenutku nakon prijave na newsletter može odabrati opciju otkazivanja primanja promotivnih poruka elektroničkom poštom. Pri kontaktiranju, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu i adresu elektroničke pošte te koju vrstu promotivnih poruka elektroničkom poštom više ne želi primati.

7. ZAŠTITA PODATAKA

Upravitelj poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Upravitelj provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu Upravitelja ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

8. PRAĆENJE PODATAKA

Upravitelj je ovlašten pohranjivati na računalu Korisnika „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o Korisniku, a koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja internetskih stranicazagreb360.hr te radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ također prikupljaju ne osobne informacije Korisnika. Upravitelj se koristi uslugama Trećih agencija za oglašavanje za prikazivanje oglasa na internetskoj stranici Upravitelja. Kao dio njihove usluge, Treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na računalo Korisnika, nad kojima Upravitelj nema pristup ili kontrolu. Korisnik može urediti postavke preglednika kako bi odbio „kolačiće“ i u tom se slučaju može dogoditi da dijelovi internetskih stranica Upravitelja možda neće potpuno i/ili pravilno funkcionirati. Upravitelj može upotrebljavati i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promotivnih akcija te može dopustiti Trećim agencijama korištenje ove metode u ime zagreb360.hr.

9. POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA

Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Upravitelj prikuplja od Korisnika. Ostale internetske stranice, kojima se može pristupiti preko internetskih stranica Upravitelja, imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Upravitelj ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

10. MALOLJETNICI

Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. Upravitelj neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke djece mlađe od 14 godina, bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta, Upravitelj će upotrebljavati ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja, prema lokalnim zakonima ili propisima.

11. UPRAVITELJ INTERNETSKIH STRANICA

Upravitelj ovih internet stranica je društvo Zagrebačko oko d.o.o. iz Zagreba, OIB: 94528845833.

12. PRIMJENA IZJAVE

Ova se izjava primjenjuje od datuma objave do opoziva Upravitelja.

Datum objave je 01.08.2015.