Varstvo zasebnosti

1. UVODNA DOLOČILA

S pristopom in/ali uporabo spletnih strani zagreb360.hr, kot uporabnik, potrjujete, da ste prebrali in razumeli Pogoje zaupnosti in varstva podatkov ter, da soglašate s temi pogoji in načini uporabe spletnih strani zagreb360.hr. Če uporabnik s pogoji ne soglaša, ne sme uporabljati, oziroma, mora zapustiti spletne strani zagreb360.hr in ne sme več vstopati nanj ali uporabljati le-te.

2. SPREMEMBE RAVNI ZAUPNOSTI PODATKOV

Skrbnik spletnih strani (v nadalje: Skrbnik) lahko kadarkoli spremeni vsebino Izjave o zaupnosti podatkov, na način, da spremenjeno besedilo izjave o zaupnosti podatkov objavi na spletnih straneh zagreb360.hr. Spremembe Izjave o zaupnosti podatkov začnejo veljati takoj po objavi na spletnih straneh. Vsakršna uporaba teh spletnih strani, s strani končnega Uporabnika, po tozadevnem obvestilu, ima značaj potrditve sprejema sprememb z njegove strani. Izključujemo odgovornost za bilo kakršnokoli škodo, ki bi jo zaradi takšnih sprememb, utrpeli uporabniki, registrirani uporabniki ali tretje osebe.

3. VRSTE ZBRANIH INFORMACIJ IN UPORABA ZBRANIH INFORMACIJ

Skrbnik zbira osebne informacije s katerimi se identificirajo Uporabniki spletnih strani. Ko se Uporabnik vključi v določene aktivnosti na spletnih straneh zagreb360.hr, kot so to npr: nakup vstopnic, naročilo na newsletter, sodelovanje na tekmovanjih, ki jih organizira zagreb360.hr, izpolnjevanje anket, objava komentarjev, posredovanje povratnih informacij Skrbniku, iskanje informacij o proizvodih in/ali storitvah Skrbnika, prijava na natečaj za zaposlitev, lahko Skrbnik zahteva od Uporabnika, da mu posreduje določene informacije o sebi. Uporabnik se ni dolžan vključiti v navedene aktivnosti. V kolikor se Uporabnik vendarle odloči za vključitev v te aktivnosti, lahko Skrbnik zahteva naslednje osebne informacije: ime in priimek, naslov (vključno s poštno številko), e-naslov, telefonsko številko in datum rojstva ter fotografijo.

Skrbnik lahko uporablja osebne informacije Uporabnika za pripravo ponudbe o proizvodih in storitvah, za organizacijo tekmovanj, izboljšanje spletnih strani, za oglaševalska in promocijska prizadevanja, za analizo uporabe spletnih strani, izboljšanje ponudbe proizvodov in storitev ter za analizo izkušenj Uporabnikov s tretjimi stranmi. Če Uporabnik uporablja spletne strani zagreb360.hr za posredovanje informacij ali proizvodov drugim osebam, lahko Skrbnik (ni pa dolžan), shrani osebne informacije Uporabnika in prejemnika. Skrbnik lahko uporablja osebne informacije Uporabnika za reševanje težav, za izvedbo administracijskih nalog, za vzpostavitev stikov, spoštovanje pogodbe, vključno s Pogoji uporabe in Izjave o zaupnosti Skrbnikovih podatkov na spletnih straneh, spoštovanje veljavnih predpisov in sodelovanje s službami za izvedbo zakona.

Skrbnik lahko zbira informacije s katerimi se ne identificira specifični končni Uporabnik, vključno s spletnimi URL (Uniform Resource Locator) stranmi, ki jih je Uporabnik obiskal preden je odprl spletno stran zagreb360.hr, URL spletne strani, ki jih je Uporabnik obiskal po tem, ko je zapustil spletno stran zagreb360.hr, vrsto iskalnika, ki ga uporablja Uporabnik ter njegov IP-naslov (Internet Protocol Adress). Pooblaščeni ponudniki storitev in oglaševalci lahko avtomatsko zbirajo te informacije, če obiščejo spletno stran zagreb360.hr ali z uporabo ”piškotkov” in drugih orodij. Skrbnik lahko uporablja te podatke le za reševanje težav, administriranje spletne strani zagreb360.hr, analizo trendov, zbiranje demografskih podatkov, analizo skladnosti z veljavnimi predpisi in v zvezi s sodelovanjem s službami, ki so pristojne za nadzor izvedbe zakonov.

Odvisno od vrste aktivnosti, so določene informacije obvezne, druge pa so poljubne. V kolikor Uporabnik ne posreduje obvezne informacije za določeno aktivnost, mu ne bo dovoljeno vključevanje v takšno aktivnost, če je to pogoj za izvajanje. Skrbnik ne bo zbiral naslednje osebne podatke na svojih spletnih straneh: ime in priimek, naslov (vključno s poštno številko), telefonsko številko ali e-naslov uporabnika, razen, če jih Uporabnik sam prijavi in registrira pri Skrbniku ali to uredi v sklopu ankete, oziroma s soglasjem in/ali, če to dovoljujejo veljavni predpisi in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

4. OBJAVA OSEBNIH PODATKOV IN INFORMACIJ

Skrbnik ne bo posredoval identifikacijske osebne informacije drugim osebam, lahko pa jih posreduje povezanim firmam.

Skrbnik določene storitve in proizvode nudi tudi preko tretjih oseb. Tretji ponudniki storitev lahko opravljajo določene aktivnosti v imenu in za račun zagreb360.hr-a aktivnosti, kot npr. pošiljanje in distribucijo Skrbnikovih administrativnih in promocijskih sporočil po e-pošti. Skrbnik lahko posreduje Uporabnikove osebne podatke tem Ponudnikom storitev za izvršitev naročil, dostavo pisnih pošiljk, paketov, pošiljanje navadne pošte, sms in/ali elektronske pošte, administriranje tekmovanje, uničevanje dvojnih informacij na popisih klientov, analizo podatkov, nudenje oglaševalskih storitev, zavarovanje rezultatov brskanja in zveze, obdelavo plačil s kreditnimi karticami, upravljanje spletnih strani, reševanje težav in nudenje uporabniških storitev.

Skrbnik je lahko razkrije informacije o Uporabniku zaradi zaščite zagreb360.hr in zaščite drugih oseb. Skrbnik lahko razkrije identifikacijske osebne informacije o Uporabniku, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bo s tem olajšano izvrševanje veljavnih predpisov ali, če je to nujno potrebno zaradi izdanega sodnega naloga, če bo s tem zagotovljena skladnost s to Izjavo o zaupnosti podatkov, Pogoji uporabe naših spletnih strani ali z drugimi pogodbami, varstvu lastninske pravice ali varnosti teh spletnih strani, njihovih Uporabnikov ali drugih oseb.

Če Uporabnik ne želi, da se njegovi osebni podatki uporabljajo kot podpora odnosov s kupci (zlasti za potrebe neposrednega marketinga ali raziskovanja trga), bo Skrbnik spoštoval to odločitev Uporabnika. Skrbnik ne more prodajati ali plasirati na trg tretjim osebam, osebne identifikacijske podatke, razen Skrbnikom družb v skupini.

5. DOPOLNJEVANJE IN POPRAVLJANJE INFORMACIJ

Uporabnik lahko spremeni svoje osebne podatke na način, da pošlje e-sporočilo v katerem mora navesti ime in priimek, naslov in e-naslov ter katere informacije želi dopolniti.

6. IZBIRA UPORABNIKOV V ZVEZI Z ZBIRANJEM IN UPORABO INFORMACIJ

Uporabnik lahko zaprosi za pošiljanje promocijskih e-sporočil s katerimi se oglašujejo proizvodi in/ali storitve zagreb360.hr, vključno z ekskluzivnimi prodajnimi in drugimi ponudbami in/ali proizvodi in storitvami povezanih firm. Če uporabnik ne želi prejemati promocijska e-sporočila, lahko kadarkoli, po prijavi na newsletter, izbere opcijo odpovedi prejemanja promocijskih e-sporočil. Uporabnik mora pri kontaktiranju navesti ime in priimek, naslov in e-naslov ter vrsto promocijskih e-sporočil, ki jih več ne želi sprejemati.

7. VARSTVO PODATKOV

Skrbnik izvaja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo ali spremembo ter pred nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom do le-teh. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da ne obstaja 100% varen prenos podatkov preko spleta ali druge brezžične mreže. Kljub komercialno razumnim zaščitnim ukrepom, ki jih izvaja Skrbnik, on ne more jamčiti zaščito informacij, ki so bile prenesene na spletno stran Skrbnika ali iz nje ter ne odgovarja za dejanja in postopke tretjih oseb, ki so sprejele takšne informacije.

8. SPREMLJANJE PODATKOV

Skrbnik lahko na Uporabnikovem računalniku shranjuje ”piškotke”, ki vsebujejo informacije o Uporabniku, ki pa jih zaradi varčevanju s časom, v obdobju uporabe spletnih strani zagreb360.hr ter zaradi spremljanja in usmerjanja Uporabnikovih interesov v cilju nudenja storitev prilagojenih vsem Uporabnikom. „Piškotki“ ravno tako zbirajo neosebne informacije Uporabnika. Skrbnik se poslužuje storitev Tretjih oglaševalskih agencij za prikazovanje oglasa na Skrbnikovi spletni strani. Tretje agencije lahko, v sklopu svojih storitev vstavijo ločene „piškotke“ na računalnik Uporabnika, do katerega Skrbnik nima dostopa ali nadzora. Uporabnik lahko uredi postavke iskalnika na način, da zavrača „piškotke“, v tem primeru pa lahko pride do motenj pri delu Uporabnikovih spletnih strani ali njihovih delov. Skrbnik lahko uporablja tudi druge standardne tehnologije za spremljanje uporabe spletnih strani in promocijskih akcij in lahko dovoli Tretjim agencijam uporabo te metode v imenu zagreb360.hr.

9. ZAUPNOST PODATKOV TRETJIH SPLETNIH STRANI

Ta Izjava o zaupnosti podatkov, se nanaša le na uporabo in objavo informacij, ki jih Skrbnik pridobi od Uporabnika. Ostale spletne strani do katerih je možen dostop preko spletnih strani Skrbnika, imajo svoje izjave o zaupnosti ali zbiranju podatkov ter o načinih njihove uporabe in objave na le-teh. Skrbnik ne odgovarja za načine in pogoje dela tretjih oseb.

10. MLADOLETNE OSEBE

Mladoletne osebe lahko sodelujejo pri izvedbi promocijskih aktivnosti edino in izključno ob soglasju staršev ali skrbnikov. Skrbnik spletnih strani ne bo zavestno zbiral ali zadrževal informacije – osebne podatke o otrocih mlajših od 14 let, brez soglasja staršev, če tako velevajo veljavni predpisi. Osebne podatke otrok, bo Skrbnik uporabljal ali objavljal le, če to dopušča zakon, ob soglasju staršev otroka, v skladu z lokalnimi zakoni ali predpisi.

11. UPRAVITELJ SPLETNIH STRANI

Upravitelj teh spletnih strani je društvo Zagrebačko oko d.o.o. iz Zagreba, OIŠ: 94528845833.

12. UPORABA IZJAVE

Izjava se uporablja od datuma objave do preklica s strani Upravitelja.

Datum objave: 01.08.2015.