Piškotki (Cookies)

Spletne strani in mrežne storitve lahko uporabljajo “piškotke”. Piškotki Vam omogočajo uporabo košarice (če obstaja) in prilagajanje doživetij na naših spletnih straneh, pokažejo katere spletne strani so obiskali naši uporabniki, pomagajo nam pri merjenju učinkovitosti oglasa in spletnih brskanj ter nam omogočajo vpogled v obnašanje uporabnika zaradi izboljšanja ravni komunikacije in proizvodov.

Onemogočanje uporabe piškotkov lahko ovira uporabo določenih delov spletnih vsebin, glede na dejstvo, da se piškotki uporabljajo na našem celotnem spletnem mestu.

Piškotki se uporabljajo na naših spletnih vsebinah in so kategorizirani na podlagi določil smernic iz Vodnika za uporabo piškotkov Mednarodne trgovske zbornice (ICC) Združenega Kraljestva. Na svojih spletnih straneh in vsebinah ter drugih mrežnih storitvah uporabljamo naslednje kategorije:

PRVA KATEGORIJA – NUJNI PIŠKOTKI

Gre za piškotke, ki so nujni za omogočanje pregledovanja naših spletnih vsebin in uporabo njihovih lastnosti. Brez teh piškotkov sploh ni možno nuditi storitve kot so to npr. košarica in e-plačilo.

DRUGA KATEGORIJA – PIŠKOTKI ZA IZVEDBO

Ti piškotki zbirajo podatke o tem kako uporabljate naše spletne vsebine – na primer, katere strani največkrat obiskujete. Ti podatki so koristni za optimiziranje naših spletnih vsebin in lažje brskanje po le-teh. Piškotki iz te kategorije se uporabljajo tudi za obveščanje partnerjev, v primeru vstopa na našo spletno stran s partnerske strani, pod pogojem, da je prišlo do uporabe ali nakupa našega proizvoda ali storitve, vključno z navedbo podrobnosti o kupljenem proizvodu ali storitvi. Ti piškotki ne zbirajo le podatke s katerimi vas lahko identificiramo. Vsi podatki so zbirni in tudi anonimni.

TRETJA KATEGORIJA – PIŠKOTKI FUNKCIONALNOSTI

Ti piškotki omogočajo spletnim stranem shranjevanje vaših izbranih vsebin tekom pregledovanja. Tako bomo, najverjetneje, shranili podatek o vaši geo-lokaciji v piškotek, da lahko uredimo, da se Vam naša spletna vsebina pokaže na vašem območju. Lahko si zapomnimo osebne nastavitve kot so npr.: velikost besedila, fonti in drugi nastavljivi elementi spletnih vsebin. Piškotke je možno uporabiti tudi za spremljanje pregledanih ponujenih proizvodov ali video zapisov, v izogib ponavljanju. Podatki, ki jih zbirajo piškotki, vas ne bodo osebno identificirali in ne bodo spremljali vaše spletne aktivnosti na spletnih straneh izven tiste spletne strani.