Reklamacije

Primili ste kupljeni proizvod, ali primjećujete da je oštećen? Obratite nam se!

Ako kupac nije zadovoljan/na robom kupljenom u online shopu ima pravo na reklamaciju u zakonskom roku. Obrazac za reklamaciju skinite ovdje ili nam pošaljite e-mail s napomenom REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br.narudžbe) na info@zagreb360.hr.

U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, kupac mora platiti poštarinu u iznosu od 29,00 kn za narudžbe unutar Republike Hrvatske odnosno 75,00 kn za narudžbe izvan granica Republike Hrvatske kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

U kojem roku mogu uložiti reklamaciju na naručeni proizvod?
Reklamaciju ste dužni uložiti u zakonskom roku.

Ako primijetim da je proizvod koji sam kupio/la oštećen mogu li ga vratiti?

Naravno! Ako niste zadovoljni robom kupljenom u online shopu, imate pravo na reklamaciju u zakonskom roku. Prigovor možete poslati putem obrasca za reklamaciju ili nam pošaljite e-mail s napomenom REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br.narudžbe) na info@zagreb360.hr

U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.