Személyi adatok védelme

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Az internet oldal megközelítése és/vagy kezelése által a felhasználó megerősíti, hogy az adatkezelési nyilatkozatot elolvasta és megértette, valamint ezekkel egyetért,úgyanúgy mint a zagreb360.hr internet oldal kezelési módjával. Abban az esetben, ha a felhasználó nem fogadja el az előbb említetteket, akkor az oldalt többé nem fogja tudni használni.

2. VÁLTOZÁSOK AZ ADATKEZELÉST ILLETŐEN

Az internet oldal üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető) felhatalmazott bármelyik pillanatban változtatni az adatkezelési nyilatkozatot azzal hogy egy változtatást vezet be az adatkezelési nyilatkozat szövegebé a zagreb360.hr internet oldalán. A nyilatkozatban történt változtatás attól az időponttól kezd érvényes lenni, amitől ugyanazt az oldalon az üzemeltető megjelenteti. Az internet oldal bármilyen használata a végső felhasználó által azután hogy a változást közölték, úgy lesz értelmezve, mintha azokat a felhasználó elfogadta. A felhasználót felhívják, hogy időnként olvassa el az adatkezelési nyilatkozatot, a lehetséges változtatások megismerése érdekében. Ha a felhasználó a nyilatkozat változtatása után az internet oldalt tovább használja, akkor ez azt jelenti, hogy ő tudomást vett a változásokról, érti és teljességében elfogadja azokat. E változtatások eredményeként kizárunk bármilyen olyan kárt, amelyt a felhasználók, regisztrált felhasználók vagy harmadik személyek okoztak.

3. A HOZZÁJUTOTT ADATOK FAJTÁI ÉS AZOK HASZNÁLATA

Az Üzemeltető olyan személyes adatatokat gyűjt, amelyek az internet oldal felhasználóját azonosítják. Mihelyt a Felhasználó csatlakozik az oldalon történő tevékenységekhez, mondjuk például belépőjegyet vásárol, kéri a hírlevelek küldését, részt vesz a zagreb360.hr által szervezett nyereményjátékokban, véleménykutatásban, kommentárokat ír, válaszol az üzemeltetőnek, információkat kér az üzemeltető által kinált termékekről és/vagy szolgáltatásokról, jelentkezik munkahírdetésekre, az Üzemeltető ekkor kérheti a Felhásználót, hogy közöljön egyes adatot önmagáról. A Felhasználó nem köteles az említett tevékenységekben résztvenni. Ha pedig a Felhasználó másképp dönt és részt vesz a tevékenységekben, az Üzemeltetőnek joga van a következő adatokat begyűjteni a Felhasználótól: utónév és családi név, lakcím (az irányítószámot beleértve), e-mail cím, telefonszám, születési dátum és fotó.

Az Üzemeltető jogosult használni a Felhasználók által megadott személyes adatokat annak érdekében hogy termékeket és szolgáltatásokat nyújtson, nyereményjátékokat szervezzen, az internet oldal üzemelését, továbbá a hírdetési és promociós tevékenységét fejlessze, analizálja az internet oldal használatát, gazdagítsa a termékek és szolgáltatások kínálatát továbbá kikérdezze a felhasználók harmadik személyekkel teremtett kapcsolatukból eredő tapasztalatokat. Az Üzemeltető jogosult, de nem kötelező, a Felhasználóktól megadott személyes adatokat elmenteni, amennyiben a Felhasználó a zagreb360.hr-es internet oldalt információk vagy termékek harmadik személyek felé küldésére használja. Az Üzemeltető jogosult használni a felhasználók személyes adatait a problémák megoldására, adminisztrációs feledatok elvégzésére, a szerződés betartására, beleértve a Felhasználási feltételeket és az üzemeltető internet oldalát illető Adatkezelési nyilatkozatot, egyes törvények betartását és a hatóságokkal való együttműködést a törvény végrehajtása érdekében.

Az Üzemeltetőnek joga van olyan adatokat gyűjteni, amelyek nem azonosítjak az egyéni végső felhasználót, beleértve az internet oldalok URL-jét (Uniform Resource Locator)amelyeket a Felhasználó a zagreb360.hr internet oldalra jutása előtt meglátogatott , a meglátogatott internet oldalok URL-jét a zagreb360.hr internet oldal elhagyása után, a a Felhasználó által használt böngésző fajtáját valamint a felhasználó IP címét (Internet Protocol Address). A felhatalmozott szolgáltatók és hirdetők ezekhez az adatokhoz automatikusan hozzáférhetnek ha a Felhasználó a zagreb360.hr-es internet oldalt megnyítja vagy ezt megteheti a «cookiek» vagy egyéb más eszközök segítségével. Az Üzemeltető az adatokat kizárólag a nehézségek megoldására használja, továbbá a zagreb360.hr internet oldal működése érdékebén, a trendek analizálására, a demográfiai adatok gyűjtésére, a pozitív előírások betartásának analizálására és a törvény végrehajtásával kapcsolatos hatóságokkal való együttműködésre.

A tevékenységektől függően, egyes adatok kötelezőnek minősülnek, egyesek pedig önkéntesek. Ha a Felhasználó egyes tevékenység folyamán nem adja meg a kötelező adatokat, akkor nem kap engedélyt, hogy azt a tevékenységet folytassa. Az Üzemeltető az internet oldalról nem fogja gyűjteni a következő személyes adatokat: utónév és családi név, cím (irányítószámmal), telefonszám vagy a Felhasználó e-mail címe, kivéve ha a ezeket a Felhasználó az Üzemeltetőnek önkéntesen megadja a regisztráció érdekében vagy ugyanezt megteszi véleménykutatási célból, illetve hozzájárul ehhez és/vagy ha ezt a hatályban lévő személyi adatok védelmét szolgáló törvények és előírások megengedik.

4. A SZEMÉLYES ADATOK MEGJELENÍTÉSE

Az Üzemeltető harmadik személyeknek nem bocsátja rendelkezésre az azonosítást segitő személyi adatokat, de a felhasználók adatait közölheti a vele együttműködő cégekkel.

Az Üzemeltető egyes szolgáltatásokat és termékeket más cégek által kinál. Ezek a szolgáltatók a zagreb360.hr nevében és megbízásából egyes tevékenységeket hajtanak végre, mint például az üzemeltető adminisztrativ és hírdetési értesítések e-mailen keresztül történő küldése és terjesztése. Az Üzemeltető ezeknek a szolgáltatóknak átadhatja a Felhasználók személyes adatait, hogy lezárják a megrendelési folyamatot, kézbesítsék a postai küldeményeket, leveleket, csomagokat, sima postával, SMS és/vagy elektronikus levéllel, nyilvántartsák a nyereményi játekokat, eltávoltsák a kliensek listáján kétszeresen előforduló adatokat, adatokat analizáljanak, hírdetési szolgáltatást nyújtsanak, biztosítsák a keresés és link betöltés eredményes működését, feldolgozzák a bankkártyával történő fizetés adatait, üzemeltessék az internet oldalakat, megoldják a problémákat és lehetővé tegyék a szolgáltatások igénybevételét.
Az Üzemeltető jogosult kiadni a felhasználókról készült adatokat a zagreb360.hr védelme érdekében valamint hogy másokat megvédjen. Az Üzemeltető jogosult átadni az azonosító személyi adatokat a Felhasználóról, ha azoktól elvárható, hogy elősegítik a törvény végrehajtását vagy ha az nélkülözhetetlen bírósági rendelés miatt, amellyel a jelen Adatkezelési és védelmi nyilatkozat, a mi internet oldalunk Felhasználási feltételei vagy más szerződések feltételei, ennek az internet oldalnak, azok Felhasználóinak vagy más személyeknek tulajdonjogi védelmézése vagy biztosítása hatályba lép.

Ha a Felhasználó nem akarja, hogy a saját személyes adatai a vevőszolgálati tevékenységet elősegítsék (főképpen a direkt marketing vagy a piackutatás céljából), az Üzemeltető tiszteletben fogja tartani a Felhasználó akaratát. Az azonosító személyes adatokat az Üzemeltető nem adja el és nem bocsátja ki a piacra harmadik személyeknek, kivéve a csatlakozott cégek Üzemeltetőjének.

5. MÓDOSÍTÁSOK ÉS AZ INFORMÁCIÓK PONTOSÍTÁSA

A Felhasználó jogosult e-mail küldéssel megváltoztatni bármilyen személyes adatot, amelyben a Felhasználó köteles megadni utónevét és családi nevét, címét és az elektronikus levél címét, továbbá azt hogy milyen adatokat szeretne módosítani.

6. A FELHASZNÁLÓ VÁLASZTÁSA AZ ADATOK GYŰJTÉSÉT ÉS HASZNÁLATÁT ILLETŐEN

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy zagreb360.hr-ot elektronikus levél úton megkérje olyan hírdetések küldésére, amelyek zagreb360.hr-es termékeket és/vagy szolgáltatásokat mutatnak be, továbbá más együttműkődő cég exkluzív kínálatait és/vagy szolgáltatásait. Ha a Felhasználó nem kíván promóciós ajánlatokat kapni elektronikus levélben, akkor bármikor a hírlevélfeliratkozás lépésnél választhatja a promóciós ajánlatok elektronikus levéllel történő fogadásának lemondása opciót. Az opció aktiválásakor a Felhasználónak meg kell adnia az utó-és családi nevét, címét és az elektronikus levél címét valamint milyen promóciós ajánlatokat többet nem szeretne fogadni.

7. ADATVÉDELEM

Az üzemeltető technikai és szervezési célból biztonságvédelmi lépéseket tesz a személyes adatok megóvására, azok véletlen vagy törvényellenes megsemmisítésének, vesztésének vagy változtatásának, felhatalmazás nélküli hozzáférés vagy megjelenítés meggátolására. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy semmilyen interneten vagy bármilyen más vezeték nélküli csatlakozáson keresztül történő adaterjesztés 100%-an biztonságos. Annak ellenére, hogy az Üzemeltető üzletileg racionális óvintézkedéseket tesz hogy az adatokat védje, nem tudja garantálni bármilyen olyan információ biztonságát, amely az Üzemeltető oldalán kerül közlésre vagy arról lesz tovább küldve és nem felelős olyan cselekményekért amelyeket egy harmadik személy hajt végre ezekkel az információkkal.

8. AZ ADATOK KÖVETÉSE

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználók számitógépébe úgynevezett «cookie»-kat telepíteni, amelyek adatokat tartalmaznak a Felhasználóról és amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Felhasználó eredményesen böngésszen a zagreb360.hr oldalán, továbbá követik a Felhasználók érdeklődését és azokat írányítják annak érdekében, hogy minden Felhasználó szolgáltatás iránti igényét ki tudják elégíteni. A «cookiek» ugyanakkor személyes adatokat gyűjtenek a Felhasználóról. Az üzemeltető harmadik reklámcégeket is vesz igénybe, hogy hírdetéseket jelenítsenek meg az Üzemeltető oldalán. Szolgáltatásuk keretében, a harmadik cégek elkülönített «cookie»-kat rakhatnak fel a Felhasználó számitogépére, amelyekhez az Üzemeltőnek nincs hozzáférése és amelyeket nem tud irányítani. A Felhasználó a böngészőt úgy tudja beállítani, hogy az a «cookie»-kat letiltsa. Ekkor megtörténhet, hogy az Üzemeltető internet oldalának egyes részei nem fognak teljesen és/vagy rendesen működni. Az Üzemeltető más sztandard technológiát is igénybe vehet, hogy kövesse az internet oldalak és promóciós ajánlatok használatát valamint harmadik cégeknek engedélyezheti zagreb360.hr nevében ezeknek a módszereknek a használatát.

9. HARMADIK INTERNET OLDALAK ADATKEZELÉSE ÉS VÉDELME

Ez az Adatkezelési nyilatkozat csakis azon adatok használatára és megjelenítésére vonatkozik, amelyeket az Üzemeltető a Felhasználótól gyűjt. Más internet oldalak, amelyek az Üzemeltető oldaláról hozzáférhetők, saját adatkezelési és védelmi nyilatkozattal rendelkeznek, és önmaguk határozzák meg hogyan használják és adják ki őket az oldalukon. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik felek üzemeltetési módjára és feltételeire.

10. KISKORÚAK

Kiskorú személyek részt vehetnek promóciós tevékenységekben csak és kizárólag szüleik, gondozóik engedélye által. Az üzemeltető nem fogja öntudatosan gyűjteni vagy rögzíteni 14 éves aluli gyerekek adatait nélkülözve a szülők engedélyezését, ha ezt az érvényes törvény előírja. A gyerek személyes adatait az Üzemeltető akkor fogja használni vagy megjeleníteni ha azt a törvény engedélyezi és a szülök engedélyezik, a helyi törvények vagy előirások figyelembevételével.

11. AZ INTERNET OLDAL ÜZEMELTETŐJE

Ezen oldalak üzemeltetője a Zagrebačko oko d.o.o. (kft.) Zágrábból, adószám: 94528845833.

12. A NYILATKOZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

Jelen nyilatkozat a közlés dátumával lép hatályba és addig érvényes amig a nyilatkozatot az Üzemeltető meg nem szünteti.

Közlés dátuma: 2015. augusztus 1.