Zaštita privatnosti

1. UVODNE ODREDBE

Pristupanjem i/ili upotrebom internetskih stranica zagreb360.hr, Korisnik potvrđujete da je pročitao i razumeo Uvete poverljivosti podataka te da je suglasan s njima i načinima upotrebe internetskih stranica zagreb360.hr. Ako Korisnik s navedenim nije saglasan, obavezan je suzdržati od korišćenja, napustiti internetske stranice zagreb360.hr te im potom ne pristupati i/ili upotrebljavati.

2. PROMENE POVERLJIVOSTI PODATAKA

Upravitelj ovih internetskih stranica (u nastavku: Upravitelj) je ovlašten izmeniti Izjavu o poverljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmenjenoga teksta izjave o poverljivosti podataka na internetskim stranicama zagreb360.hr. Izmene Izjave o poverljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na internetskim stranicama. Bilo kakvo korišćenje ovih internetskih stranica od strane krajnjega Korisnika nakon takve obavesti, podrazumevaće se kao prihvaćanje tih promena. Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o poverljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promenama. Ako se Korisnik koristi internetskim stranicama nakon izmene Izjave o poverljivosti podataka, pretpostavlja se da je upoznat s izmenama, da ih razumeo i u celosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovane korisnicima, registrovanih korisnicima ili trećim osobama usled takvih izmena.

3. VRSTE PRIKUPLJENIH INFORMACIJA I UPOTREBA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

Upravitelj prikuplja osobne informacije koje identificiraju Korisnike internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na internetskim stranicama zagreb360.hr, kao što su: kupovina ulaznica, pretplata na newsletter, učestvuje u takmičenjima u organizaciji zagreb360.hr, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija Upravitelju, traženje informacija o proizvodima i/ili uslugama Upravitelja, prijava na takmičenju za zaposlenje, Upravitelj može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije obavezan uključiti se u navedene aktivnosti. Ako se Korisnik odluči uključiti, Upravitelj je ovlašten zatražiti sljedeće osobne informacije: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), adresa e-maila, telefonski broj i datum rođenja te slika.

Upravitelj je ovlašten koristiti se osobnim informacijama Korisnika da bi ponudio proizvode i usluge, organizirao takmičenje, unapredio rad internetskih stranica, poboljšao oglašavačke i promocijske napore, analizirao upotrebu internetskih stranica, poboljšao ponudu proizvoda i usluga te ispitao iskustvo Korisnika s trećim stranama. Ako se Korisnik koristiti internetskim stranicama zagreb360.hr za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, Upravitelj je ovlašten, ali nije obavezan, sačuvati osobne informacije Korisnika i primatelja. Upravitelj je ovlašten koristiti se osobnim informacijama Korisnika za rešavanje problema, sprovođenje administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštovanje ugovora, uključujući Uvete korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka internetskih stranica Upravitelja, poštovanje odgovarajućih zakona te saradnju sa službama za sprovođenje zakona.

Upravitelj je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnoga krajnjeg Korisnika, uključujući internetske URL (Uniform Resource Locator) stranice koje je Korisnik posetio prije otvaranja internetske stranice zagreb360.hr, URL internetske stranice koju je Korisnik posetio nakon napuštanja internetske stranice zagreb360.hr vrstu preglednika kojim se Korisnik koristi te Korisnikovu IP-adresu (Internet Protocol Adress). Ovlašćeni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove informacije pri posetu internetskoj stranici zagreb360.hr ili preko „kolačića“ i drugih alata. Upravitelj se koristi ovim podacima isključivo pri rešavanju problema, administriranju internetske stranice zagreb360.hr, analizi trendova, skupljanju demografskih podataka, analizi usklađenosti s pozitivnim propisima i suradnji sa službama za sprovođenje zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke su informacije određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Upravitelj neće prikupljati sljedeće osobne podatke na svojim internetskim stranicama: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi i registrira Upravitelju ili to učini tekom ankete, odnosno suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

4. OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA

Upravitelj neće deliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podeliti informacije o Korisnicima s povezanim kompanijama.

Upravitelj pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode u ime zagreb360.hr-a i za njegov račun određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija Upraviteljevih administrativnih i promotivnh poruka e-mailom. Upravitelj može podeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku poštanskih pošiljki, paketa, slanje obične pošte, sms i/ili elektroničke pošte, administriranje takmičenja, uklanjanje dvostrukih informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata potrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje internetskim stranicama, rešavanje problema i pružanje korisničkih usluga.

Upravitelj je ovlašten otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite zagreb360.hr i zaštite drugih. Upravitelj je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije Korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga, da će osigurati sukladnošću s ovom Izjavom o poverljivosti podataka, Uslovima o korišćenju naših internetskih stranica ili drugim ugovorima, zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), Upravitelj će poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke Upravitelj ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim Upravitelju pridruženih društava.

5. NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA

Korisnik je ovlašten promeniti bilo koji osobni podatak slanjem poruke e-mailom, u kojoj je Korisnik obavezan navesti ime i prezime, adresu i adresu elektroničke pošte, te koje informacije želi nadopuniti.

6. IZBOR KORISNIKA U VEZI S PRIKUPLJANJEM I UPOTREBOM INFORMACIJA

Korisnik ima mogućnost zatražiti promotivne poruke elektroničkom poštom koje oglašavaju proizvode i/ili usluge zagreb360.hr, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude i/ili proizvode i usluge povezanih kompanija. Ako Korisnik ne želi primati promotivne poruke elektroničkom poštom, u bilo kojem trenutku nakon prijave na newsletter može odabrati opciju otkazivanja primanja promotivnih poruka elektroničkom poštom. Pri kontaktiranju, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu i adresu elektroničke pošte te koju vrstu promotivnih poruka elektroničkom poštom više ne želi primati.

7. ZAŠTITA PODATAKA

Upravitelj poduzima tehničke i organizacijske mere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Upravitelj provodi komercijalno razumne zaštitne mere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu Upravitelja ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

8. PRAĆENJE PODATAKA

Upravitelj je ovlašten pohranjivati na računalu Korisnika „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o Korisniku, a koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vreme korišćenja internetskih stranicazagreb360.hr te radi praćenja i usmeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ također prikupljaju ne osobne informacije Korisnika. Upravitelj se koristi uslugama Trećih agencija za oglašavanje za prikazivanje oglasa na internetskoj stranici Upravitelja. Kao deo njihove usluge, Treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na računalo Korisnika, nad kojima Upravitelj nema pristup ili kontrolu. Korisnik može urediti postavke preglednika kako bi odbio „kolačiće“ i u tom se slučaju može dogoditi da delovi internetskih stranica Upravitelja možda neće potpuno i/ili pravilno funkcionisati. Upravitelj može upotrebljavati i druge standardne tehnologije za praćenje upotrebe internetskih stranica i promotivnih akcija te može dopustiti Trećim agencijama korišćenje ove metode u ime zagreb360.hr.

9. POVERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA

Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se isključivo na upotrebu i objavljivanje informacija koje Upravitelj prikuplja od Korisnika. Ostale internetske stranice, kojima se može pristupiti preko internetskih stranica Upravitelja, imaju svoje izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korišćenja i objavljivanja na njima. Upravitelj ne snosi odgovornost za načine i uvete rada trećih strana.

10. MALOLETNICI

Maloletne osobe mogu sudelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. Upravitelj neće svesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke dece mlađe od 14 godina, bez insistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahteva važeći zakon. Osobne podatke deteta, Upravitelj će upotrebljavati ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja, prema lokalnim zakonima ili propisima.

11. UPRAVITELJ INTERNETSKIH STRANICA

Upravitelj ovih internet stranica je društvo Zagrebačko oko d.o.o. iz Zagreba, OIB: 94528845833.

12. PRIMENA IZJAVE

Ova se izjava primenjuje od datuma objave do opoziva Upravitelja.

Datum objave je 01.08.2015.